Memory

Xem dạng Danh sách Thu gọn
Xếp theo
Hiển thị trên trang

HP 4GB (1x4GB) DDR4-2400 nECC Unbuffered RAM (1CA78AA)

HP 4GB (1x4GB) DDR4-2400 nECC Unbuffered RAM (1CA78AA)

938.000 ₫

HP 4GB (1x4GB) DDR4-2400 ECC Unbuffered RAM (1CA77AA)

HP 4GB (1x4GB) DDR4-2400 ECC Unbuffered RAM (1CA77AA)

2.694.000 ₫

HP 4GB (1x4GB) DDR4-2400 ECC Reg RAM (T9V38AA)

HP 4GB (1x4GB) DDR4-2400 ECC Reg RAM (T9V38AA)

1.314.000 ₫

HP 8GB (1x8GB) DDR4-2400 nECC Unbuffered RAM (1CA80AA)

HP 8GB (1x8GB) DDR4-2400 nECC Unbuffered RAM (1CA80AA)

1.800.000 ₫

HP 8GB (1x8GB) DDR4-2400 ECC Unbuffered RAM (1CA79AA)

HP 8GB (1x8GB) DDR4-2400 ECC Unbuffered RAM (1CA79AA)

2.694.000 ₫

HP 8GB (1x8GB) DDR4-2400 ECC Reg RAM (T9V39AA)

HP 8GB (1x8GB) DDR4-2400 ECC Reg RAM (T9V39AA)

2.694.000 ₫