UDIMMs ECC

Xem dạng Danh sách Thu gọn
Xếp theo
Hiển thị trên trang

HPE 8GB (1x8GB) Single Rank x8 DDR4-2666 CAS-19-19-19 Unbuffered Standard Memory Kit (879505-B21)

HPE 8GB (1x8GB) Single Rank x8 DDR4-2666 CAS-19-19-19 Unbuffered Standard Memory Kit (879505-B21)

$105.56

HPE 16GB (1x16GB) Dual Rank x8 DDR4-2666 CAS-19-19-19 Unbuffered Standard Memory Kit (879507-B21)

HPE 16GB (1x16GB) Dual Rank x8 DDR4-2666 CAS-19-19-19 Unbuffered Standard Memory Kit (879507-B21)

$191.33

HPE 16GB (1x16GB) Single Rank x8 DDR4-3200 CAS-22-22-22 Unbuffered Standard Memory Kit (P43019-B21)

HPE 16GB (1x16GB) Single Rank x8 DDR4-3200 CAS-22-22-22 Unbuffered Standard Memory Kit (P43019-B21)

$215.52

HPE 32GB (1x32GB) Dual Rank x8 DDR4-3200 CAS-22-22-22 Unbuffered Standard Memory Kit (P43022-B21)

HPE 32GB (1x32GB) Dual Rank x8 DDR4-3200 CAS-22-22-22 Unbuffered Standard Memory Kit (P43022-B21)

$417.85

HPE 8GB (1x8GB) Single Rank x8 DDR4-3200 CAS-22-22-22 Unbuffered Standard Memory Kit (P43016-B21)

HPE 8GB (1x8GB) Single Rank x8 DDR4-3200 CAS-22-22-22 Unbuffered Standard Memory Kit (P43016-B21)

$118.76