SSD SFF (2.5-inch)

Xem dạng Danh sách Thu gọn
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Fujitsu SSD SATA 6G 120GB Mixed-Use 2.5' H-P EP (S26361-F5588-L120)

Fujitsu SSD SATA 6G 120GB Mixed-Use 2.5' H-P EP (S26361-F5588-L120)

3.680.000 ₫

Fujitsu SSD SATA 6G 200GB Write-Int. 2.5' H-P EP (S26361-F5592-L200)

Fujitsu SSD SATA 6G 200GB Write-Int. 2.5' H-P EP (S26361-F5592-L200)

9.920.000 ₫

Fujitsu SSD SATA 6G 240GB Mixed-Use 2.5' H-P EP (S26361-F5675-L240)

Fujitsu SSD SATA 6G 240GB Mixed-Use 2.5' H-P EP (S26361-F5675-L240)

5.980.000 ₫

Fujitsu SSD SATA 6G 240GB Read-Int. 2.5' H-P EP (S26361-F5632-L240)

Fujitsu SSD SATA 6G 240GB Read-Int. 2.5' H-P EP (S26361-F5632-L240)

5.290.000 ₫

Fujitsu SSD SATA 6G 400GB Write-Int. 2.5' H-P EP (S26361-F5592-L400)

Fujitsu SSD SATA 6G 400GB Write-Int. 2.5' H-P EP (S26361-F5592-L400)

19.530.000 ₫

Fujitsu SSD SATA 6G 480GB Mixed-Use 2.5' H-P EP (S26361-F5588-L480)

Fujitsu SSD SATA 6G 480GB Mixed-Use 2.5' H-P EP (S26361-F5588-L480)

10.610.000 ₫