SSD SFF (2.5-inch)

Xem dạng Danh sách Thu gọn
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Fujitsu SSD SATA 6G 240GB Mixed-Use 2.5' H-P EP (S26361-F5675-L240)

Fujitsu SSD SATA 6G 240GB Mixed-Use 2.5' H-P EP (S26361-F5675-L240)

4.600.000 ₫

Fujitsu SSD SATA 6G 480GB Mixed-Use 2.5' H-P EP (S26361-F5588-L480)

Fujitsu SSD SATA 6G 480GB Mixed-Use 2.5' H-P EP (S26361-F5588-L480)

10.610.000 ₫

Fujitsu SSD SATA 6G 480GB Read-Int. 2.5' H-P EP (S26361-F5632-L480)

Fujitsu SSD SATA 6G 480GB Read-Int. 2.5' H-P EP (S26361-F5632-L480)

9.600.000 ₫

Fujitsu SSD SATA 6G 960GB Mixed-Use 2.5' H-P EP (S26361-F5588-L960)

Fujitsu SSD SATA 6G 960GB Mixed-Use 2.5' H-P EP (S26361-F5588-L960)

19.870.000 ₫

Fujitsu SSD SATA 6G 960GB Read-Int. 2.5' H-P EP (S26361-F5632-L960)

Fujitsu SSD SATA 6G 960GB Read-Int. 2.5' H-P EP (S26361-F5632-L960)

17.920.000 ₫

Fujitsu SSD SAS 12G 480GB Read-Int. 2.5' H-P EP (S26361-F5617-L480)

Fujitsu SSD SAS 12G 480GB Read-Int. 2.5' H-P EP (S26361-F5617-L480)

19.750.000 ₫