HP MSA HDDs

Xem dạng Danh sách Thu gọn
Xếp theo
Hiển thị trên trang

HPE MSA 4TB 12G SAS 7.2K LFF (3.5in) Midline 1yr Warranty Hard Drive (K2Q82A)

HPE MSA 4TB 12G SAS 7.2K LFF (3.5in) Midline 1yr Warranty Hard Drive (K2Q82A)

$670.71

HPE MSA 6TB 12G SAS 7.2K LFF(3.5in) Midline 1yr Warranty Hard Drive (J9F43A)

HPE MSA 6TB 12G SAS 7.2K LFF(3.5in) Midline 1yr Warranty Hard Drive (J9F43A)

$939.94

HPE MSA 8TB 12G SAS 7.2K LFF (3.5in) 512e Midline 1yr Warranty Hard Drive (M0S90A)

HPE MSA 8TB 12G SAS 7.2K LFF (3.5in) 512e Midline 1yr Warranty Hard Drive (M0S90A)

$1,182.95

HPE MSA 10TB 12G SAS 7.2K rpm LFF (3.5in) Midline 512e 1yr Wty Hard Drive (P9M82A)

HPE MSA 10TB 12G SAS 7.2K rpm LFF (3.5in) Midline 512e 1yr Wty Hard Drive (P9M82A)

$1,324.98

HPE MSA 12TB 12G SAS 7.2K LFF (3.5in) Midline 512e 1yr Warranty Hard Drive (Q2R42A)

HPE MSA 12TB 12G SAS 7.2K LFF (3.5in) Midline 512e 1yr Warranty Hard Drive (Q2R42A)

$1,430.01

HPE MSA 1.92TB SAS 12G Read Intensive LFF (3.5in) 3yr Wty SSD (R0Q38A)

HPE MSA 1.92TB SAS 12G Read Intensive LFF (3.5in) 3yr Wty SSD (R0Q38A)

$2,597.35