RDIMMs

Xem dạng Danh sách Thu gọn
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Fujitsu 16GB (1x16GB) 1Rx4 DDR4-2666 R ECC (S26361-F4026-L216)

Fujitsu 16GB (1x16GB) 1Rx4 DDR4-2666 R ECC (S26361-F4026-L216)

$197.93

Fujitsu 16GB (1x16GB) 2Rx8 DDR4-2666 R ECC (S26361-F4026-L116)

Fujitsu 16GB (1x16GB) 2Rx8 DDR4-2666 R ECC (S26361-F4026-L116)

$197.93

Fujitsu 32GB (1x32GB) 2Rx4 DDR4-2666 R ECC (S26361-F4026-L232)

Fujitsu 32GB (1x32GB) 2Rx4 DDR4-2666 R ECC (S26361-F4026-L232)

$549.80

Fujitsu 8GB (1x8GB) 1Rx4 DDR4-2400 R ECC (S26361-F3934-L511)

Fujitsu 8GB (1x8GB) 1Rx4 DDR4-2400 R ECC (S26361-F3934-L511)

$109.96

Fujitsu 16GB (1x16GB) 2Rx4 DDR4-2400 R ECC (S26361-F3934-L512)

Fujitsu 16GB (1x16GB) 2Rx4 DDR4-2400 R ECC (S26361-F3934-L512)

$216.40 $211.12

Fujitsu 32GB (1x32GB) 2Rx4 DDR4-2400 R ECC (S26361-F3934-L515)

Fujitsu 32GB (1x32GB) 2Rx4 DDR4-2400 R ECC (S26361-F3934-L515)

$470.63 $435.44