RDIMMs

Xem dạng Danh sách Thu gọn
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Fujitsu 16GB (1x16GB) 1Rx4 DDR4-2666 R ECC (S26361-F4026-L216)

Fujitsu 16GB (1x16GB) 1Rx4 DDR4-2666 R ECC (S26361-F4026-L216)

4.500.000 ₫

Fujitsu 16GB (1x16GB) 2Rx8 DDR4-2666 R ECC (S26361-F4026-L116)

Fujitsu 16GB (1x16GB) 2Rx8 DDR4-2666 R ECC (S26361-F4026-L116)

4.500.000 ₫

Fujitsu 32GB (1x32GB) 2Rx4 DDR4-2666 R ECC (S26361-F4026-L232)

Fujitsu 32GB (1x32GB) 2Rx4 DDR4-2666 R ECC (S26361-F4026-L232)

12.500.000 ₫

Fujitsu 8GB (1x8GB) 1Rx4 DDR4-2400 R ECC (S26361-F3934-L511)

Fujitsu 8GB (1x8GB) 1Rx4 DDR4-2400 R ECC (S26361-F3934-L511)

2.500.000 ₫

Fujitsu 16GB (1x16GB) 2Rx4 DDR4-2400 R ECC (S26361-F3934-L512)

Fujitsu 16GB (1x16GB) 2Rx4 DDR4-2400 R ECC (S26361-F3934-L512)

4.920.000 ₫ 4.800.000 ₫

Fujitsu 32GB (1x32GB) 2Rx4 DDR4-2400 R ECC (S26361-F3934-L515)

Fujitsu 32GB (1x32GB) 2Rx4 DDR4-2400 R ECC (S26361-F3934-L515)

10.700.000 ₫ 9.900.000 ₫