SAN Storage

Xem dạng Danh sách Thu gọn
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Lenovo Storage V3700 V2 2x 4-port 12Gb SAS Adapter Cards (mSAS HD) (01DC657)

Lenovo Storage V3700 V2 2x 4-port 12Gb SAS Adapter Cards (mSAS HD) (01DC657)

Gọi để biết giá

Lenovo Storage V3700 V2 300GB 2.5" 15K HDD (01DE347)

Lenovo Storage V3700 V2 300GB 2.5" 15K HDD (01DE347)

Gọi để biết giá

Lenovo Storage V3700 V2 LFF Control Enclosure (6535C1D)

Lenovo Storage V3700 V2 LFF Control Enclosure (6535C1D)

$6,685.58

Lenovo Storage V3700 V2 SFF Control Enclosure (6535C2D)

Lenovo Storage V3700 V2 SFF Control Enclosure (6535C2D)

$6,553.63