RDIMMs

Xem dạng Danh sách Thu gọn
Xếp theo
Hiển thị trên trang

ThinkSystem 16GB TruDDR4 2933MHz (1Rx4 1.2V) RDIMM (4ZC7A08707)

ThinkSystem 16GB TruDDR4 2933MHz (1Rx4 1.2V) RDIMM (4ZC7A08707)

2.840.000 ₫

ThinkSystem 16GB TruDDR4 2933MHz (2Rx8 1.2V) RDIMM (4ZC7A08708)

ThinkSystem 16GB TruDDR4 2933MHz (2Rx8 1.2V) RDIMM (4ZC7A08708)

2.840.000 ₫

ThinkSystem 32GB TruDDR4 2933MHz (2Rx4 1.2V) RDIMM (4ZC7A08709)

ThinkSystem 32GB TruDDR4 2933MHz (2Rx4 1.2V) RDIMM (4ZC7A08709)

Gọi để biết giá

ThinkSystem 64GB TruDDR4 2933MHz (2Rx4 1.2V) RDIMM (4ZC7A08710)

ThinkSystem 64GB TruDDR4 2933MHz (2Rx4 1.2V) RDIMM (4ZC7A08710)

Gọi để biết giá

ThinkSystem 8GB TruDDR4 2666 MHz (1Rx8 1.2V) RDIMM (7X77A01301)

Lenovo ThinkSystem 8GB TruDDR4 2666 MHz (1Rx8 1.2V) RDIMM (7X77A01301)

2.750.000 ₫

ThinkSystem 8GB TruDDR4 2933MHz (1Rx8 1.2V) RDIMM (4ZC7A08706)

ThinkSystem 8GB TruDDR4 2933MHz (1Rx8 1.2V) RDIMM (4ZC7A08706)

2.840.000 ₫