RDIMMs

Xem dạng Danh sách Thu gọn
Xếp theo
Hiển thị trên trang

HPE 8GB (1x8GB) Single Rank x8 DDR4-2933 CAS-21-21-21 Registered Smart Memory Kit (P00918-B21)

HPE 8GB (1x8GB) Single Rank x8 DDR4-2933 CAS-21-21-21 Registered Smart Memory Kit (P00918-B21)

2.950.000 ₫

HPE 16GB (1x16GB) Single Rank x4 DDR4-2933 CAS-21-21-21 Registered Smart Memory Kit (P00920-B21)

HPE 16GB (1x16GB) Single Rank x4 DDR4-2933 CAS-21-21-21 Registered Smart Memory Kit (P00920-B21)

5.700.000 ₫

HPE 16GB (1x16GB) Dual Rank x8 DDR4-2933 CAS-21-21-21 Registered Smart Memory Kit (P00922-B21)

HPE 16GB (1x16GB) Dual Rank x8 DDR4-2933 CAS-21-21-21 Registered Smart Memory Kit (P00922-B21)

5.700.000 ₫

HPE 32GB (1x32GB) Dual Rank x4 DDR4-2933 CAS-21-21-21 Registered Smart Memory Kit (P00924-B21)

HPE 32GB (1x32GB) Dual Rank x4 DDR4-2933 CAS-21-21-21 Registered Smart Memory Kit (P00924-B21)

10.500.000 ₫

HPE 64GB (1x64GB) Dual Rank x4 DDR4-2933 CAS-21-21-21 Registered Smart Memory Kit (P00930-B21)

HPE 64GB (1x64GB) Dual Rank x4 DDR4-2933 CAS-21-21-21 Registered Smart Memory Kit (P00930-B21)

22.500.000 ₫

HPE 128GB (1x128GB) Quad Rank x4 DDR4-2933 CAS-24-21-21 Load Reduced Smart Memory Kit (P11040-B21)

HPE 128GB (1x128GB) Quad Rank x4 DDR4-2933 CAS-24-21-21 Load Reduced Smart Memory Kit (P11040-B21)

45.500.000 ₫