Memory

Xem dạng Danh sách Thu gọn
Xếp theo
Hiển thị trên trang

4GB (1X4GB) 2400MHz DDR4 UDIMM Non-ECC

4GB (1X4GB) 2400MHz DDR4 UDIMM Non-ECC

$52.78

8GB (1X8GB) 2400MHz DDR4 UDIMM Non-ECC

8GB (1X8GB) 2400MHz DDR4 UDIMM Non-ECC

$114.36

16GB (1X16GB) 2400MHz DDR4 UDIMM Non-ECC

16GB (1X16GB) 2400MHz DDR4 UDIMM Non-ECC

$228.72

32GB (1x32GB) 2400MHz DDR4 RDIMM ECC

32GB (1x32GB) 2400MHz DDR4 RDIMM ECC

$497.02

4GB (1x4GB) 2400MHz DDR4 RDIMM ECC

4GB (1x4GB) 2400MHz DDR4 RDIMM ECC

$61.58

8GB (1x8GB) 2400MHz DDR4 RDIMM ECC

8GB (1x8GB) 2400MHz DDR4 RDIMM ECC

$127.55