Xeon® Silver

Xem dạng Danh sách Thu gọn
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Intel® Xeon® Silver 4108 Processor 11M Cache, 1.80 GHz

Intel® Xeon® Silver 4108 Processor 11M Cache, 1.80 GHz

$319.68