3.5in Hard Drive

Xem dạng Danh sách Thu gọn
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Dell 1TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 3.5in Cabled Hard Drive

Dell 1TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 3.5in Cabled Hard Drive

$142.51

Dell 1TB 7.2K RPM SATA 6Gbps Entry 3.5in Cabled Hard Drive

Dell 1TB 7.2K RPM SATA 6Gbps Entry 3.5in Cabled Hard Drive

$62.46

Dell 2TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 3.5in Cabled Hard Drive

Dell 2TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 3.5in Cabled Hard Drive

$171.10

Dell 8TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 3.5in Cabled Hard Drive

Dell 8TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 3.5in Cabled Hard Drive

$345.28

Dell 300GB 10K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive,3.5in HYB CARR

Dell 300GB 10K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive,3.5in HYB CARR

$160.54

Dell 600GB 10K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive, 3.5in HYB CARR

Dell 600GB 10K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive, 3.5in HYB CARR

$182.53 $173.91