LFF (3.5-inch)

Xem dạng Danh sách Thu gọn
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Fujitsu HD SAS 12G 1.2TB 10K 512n HOT PL 3.5' EP (S26361-F5568-L112)

Fujitsu HD SAS 12G 1.2TB 10K 512n HOT PL 3.5' EP (S26361-F5568-L112)

6.450.000 ₫

Fujitsu HD SAS 12G 1.8TB 10K 512e HOT PL 3.5' EP (S26361-F5569-L118)

Fujitsu HD SAS 12G 1.8TB 10K 512e HOT PL 3.5' EP (S26361-F5569-L118)

8.980.000 ₫

Fujitsu HD SAS 12G 2TB 7.2K 512e HOT PL 3.5' BC (S26361-F5571-L200)

Fujitsu HD SAS 12G 2TB 7.2K 512e HOT PL 3.5' BC (S26361-F5571-L200)

4.980.000 ₫

Fujitsu HD SAS 12G 300GB 10K 512n HOT PL 3.5' EP (S26361-F5568-L130)

Fujitsu HD SAS 12G 300GB 10K 512n HOT PL 3.5' EP (S26361-F5568-L130)

3.650.000 ₫

Fujitsu HD SAS 12G 300GB 15K HOT PL 3.5' EP (S26361-F5532-L530)

Fujitsu HD SAS 12G 300GB 15K HOT PL 3.5' EP (S26361-F5532-L530)

5.390.000 ₫

Fujitsu HD SAS 12G 450GB 15K HOT PL 3.5' EP (S26361-F5532-L545)

Fujitsu HD SAS 12G 450GB 15K HOT PL 3.5' EP (S26361-F5532-L545)

7.060.000 ₫