LFF (3.5-inch)

Xem dạng Danh sách Thu gọn
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Fujitsu HD SAS 12G 300GB 10K 512n HOT PL 3.5' EP (S26361-F5568-L130)

Fujitsu HD SAS 12G 300GB 10K 512n HOT PL 3.5' EP (S26361-F5568-L130)

3.542.000 ₫