UDIMMs

Xem dạng Danh sách Thu gọn
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Dell 8GB 2666MT/s DDR4 ECC UDIMM

Dell 8GB 2666MT/s DDR4 ECC UDIMM

$140.75

Dell 16GB 2666MT/s DDR4 ECC UDIMM

Dell 16GB 2666MT/s DDR4 ECC UDIMM

$230.92

Dell 8GB (1x8GB) 2400MT/s DDR4 ECC UDIMM

Dell 8GB (1x8GB) 2400MT/s DDR4 ECC UDIMM

$138.55

Dell 16GB (1x16GB) 2400MT/s DDR4 ECC UDIMM

Dell 16GB (1x16GB) 2400MT/s DDR4 ECC UDIMM

$219.04

Dell 8GB,2133Mhz,Dual Rank,x8 Data Width, Low Volt UDIMM

Dell 8GB,2133Mhz,Dual Rank,x8 Data Width, Low Volt UDIMM

$125.35

Dell 16GB,2133Mhz,Dual Rank,x8 Data Width, Low Volt UDIMM

Dell 16GB,2133Mhz,Dual Rank,x8 Data Width, Low Volt UDIMM

$217.72