UDIMMs

Xem dạng Danh sách Thu gọn
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Dell 8GB 2666MT/s DDR4 ECC UDIMM

Dell 8GB 2666MT/s DDR4 ECC UDIMM

3.200.000 ₫

Dell 16GB 2666MT/s DDR4 ECC UDIMM

Dell 16GB 2666MT/s DDR4 ECC UDIMM

5.250.000 ₫

Dell 8GB (1x8GB) 2400MT/s DDR4 ECC UDIMM

Dell 8GB (1x8GB) 2400MT/s DDR4 ECC UDIMM

3.150.000 ₫

Dell 16GB (1x16GB) 2400MT/s DDR4 ECC UDIMM

Dell 16GB (1x16GB) 2400MT/s DDR4 ECC UDIMM

4.980.000 ₫

Dell 8GB,2133Mhz,Dual Rank,x8 Data Width, Low Volt UDIMM

Dell 8GB,2133Mhz,Dual Rank,x8 Data Width, Low Volt UDIMM

2.850.000 ₫

Dell 16GB,2133Mhz,Dual Rank,x8 Data Width, Low Volt UDIMM

Dell 16GB,2133Mhz,Dual Rank,x8 Data Width, Low Volt UDIMM

4.950.000 ₫