Linh Kiện

Xem dạng Danh sách Thu gọn
Xếp theo
Hiển thị trên trang

APC Smart-UPS 750VA LCD RM 2U 230V with Network Card (SMT750RMI2UNC)

APC Smart-UPS 750VA LCD RM 2U 230V with Network Card (SMT750RMI2UNC)
16.390.000 ₫

Broadcom 5719 QP 1Gb Network Interface Card

Broadcom 5719 QP 1Gb Network Interface Card

1.978.000 ₫

Broadcom 5719 QP 1Gb Network Interface Card, Low Profile

Broadcom 5719 QP 1Gb Network Interface Card, Low Profile

1.978.000 ₫

Broadcom 5720 DP 1Gb Network Interface Card

Broadcom 5720 DP 1Gb Network Interface Card

1.370.000 ₫

Broadcom 5720 DP 1Gb Network Interface Card, Full Height

Broadcom 5720 DP 1Gb Network Interface Card, Full Height

1.370.000 ₫

Broadcom NetXtreme 2x10GbE BaseT Adapter (44T1362)

Broadcom NetXtreme 2x10GbE BaseT Adapter (44T1362)

4.550.000 ₫