Accessories

Xem dạng Danh sách Thu gọn
Xếp theo
Hiển thị trên trang

HP Thunderbolt-2 PCIe 1-port I/O Card (F3F43AA)

HP Thunderbolt-2 PCIe 1-port I/O Card (F3F43AA)

4.500.000 ₫

HP Z6 G4 Memory Cooling Solution (2HW44AA)

HP Z6 G4 Memory Cooling Solution (2HW44AA)

1.490.000 ₫

HP Z4 G4 Memory Cooling Solution (1XM34AA)

HP Z4 G4 Memory Cooling Solution (1XM34AA)

Gọi để biết giá

Intel X550-T2 10GbE Dual Port NIC (1QL46AA)

Intel X550-T2 10GbE Dual Port NIC (1QL46AA)

10.500.000 ₫

HP Z4 G4 Fan and Front Card Guide Kit (1XM33AA)

HP Z4 G4 Fan and Front Card Guide Kit (1XM33AA)

1.200.000 ₫

Intel Ethernet I210-T1 GbE NIC (E0X95AA)

Intel Ethernet I210-T1 GbE NIC (E0X95AA)

980.000 ₫