FUJITSU

Xem dạng Danh sách Thu gọn
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Fujitsu 8GB (1x8GB) 1Rx4 DDR4-2400 R ECC (S26361-F3934-L511)

Fujitsu 8GB (1x8GB) 1Rx4 DDR4-2400 R ECC (S26361-F3934-L511)

3.443.000 ₫

Fujitsu 8GB (1x8GB) 1Rx8 DDR4-2400 U ECC (S26361-F3909-L615)

Fujitsu 8GB (1x8GB) 1Rx8 DDR4-2400 U ECC (S26361-F3909-L615)

3.443.000 ₫

Fujitsu HD SAS 12G 300GB 10K 512n HOT PL 2.5' EP (S26361-F5550-L130)

Fujitsu HD SAS 12G 300GB 10K 512n HOT PL 2.5' EP (S26361-F5550-L130)

3.421.000 ₫

Fujitsu HD SAS 12G 300GB 10K 512n HOT PL 3.5' EP (S26361-F5568-L130)

Fujitsu HD SAS 12G 300GB 10K 512n HOT PL 3.5' EP (S26361-F5568-L130)

3.542.000 ₫

Cable powercord rack, 1.8m, black (T26139-Y1968-L180)

Cable powercord rack, 1.8m, black (T26139-Y1968-L180)

275.000 ₫

Cable powercord rack, 2.5m, black (T26139-Y1968-L250)

 Cable powercord rack, 2.5m, black (T26139-Y1968-L250)

275.000 ₫