HP

Xem dạng Danh sách Thu gọn
Xếp theo
Hiển thị trên trang

HP 16GB (1x16GB) DDR4-2400 ECC Reg RAM (T9V40AA)

HP 16GB (1x16GB) DDR4-2400 ECC Reg RAM (T9V40AA)

4.350.000 ₫

HP 16GB (1x16GB) DDR4-2400 ECC Unbuffered RAM (1CA75AA)

HP 16GB (1x16GB) DDR4-2400 ECC Unbuffered RAM (1CA75AA)

4.681.000 ₫

HP 16GB (1x16GB) DDR4-2400 nECC Unbuffered RAM (1CA76AA)

HP 16GB (1x16GB) DDR4-2400 nECC Unbuffered RAM (1CA76AA)

3.600.000 ₫

HP 32GB (1x32GB) DDR4-2400 ECC Reg RAM (T9V41AA)

HP 32GB (1x32GB) DDR4-2400 ECC Reg RAM (T9V41AA)

9.295.000 ₫

HP 4GB (1x4GB) DDR4 2666 UDIMM NECC Memory APJ (L02855-371)

HP 4GB (1x4GB) DDR4 2666 UDIMM NECC Memory APJ (L02855-371)

1.150.000 ₫

HP 4GB (1x4GB) DDR4-2400 ECC Reg RAM (T9V38AA)

HP 4GB (1x4GB) DDR4-2400 ECC Reg RAM (T9V38AA)

1.314.000 ₫