Dell

Dell Inc là một công ty đa quốc gia của Hoa Kỳ về phát triển và thương mại hóa công nghệ máy tính có trụ sở tại Round Rock, Texas, Hoa Kỳ. Dell được thành lập năm 1984 do chủ quản gia Michael Dell đồng sáng lập. Wikipedia
Giám đốc điều hành: Michael Dell (31 thg 1, 2007–)
Trụ sở: Round Rock, Texas, Hoa Kỳ
Nhà sáng lập: Michael Dell
Thành lập: 1 tháng 2, 1984, Austin, Texas, Hoa Kỳ
Xem dạng Danh sách Thu gọn
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Emulex OneConnect OCm14104-N1-D 4-port 10GbE NIC, Rack Network Daughter Card, Customer Install

Emulex OneConnect OCm14104-N1-D 4-port 10GbE NIC, Rack Network Daughter Card, Customer Install

$370.96

Emulex OneConnect OCm14104-U1-D, 4-port 10GbE SFP+ CNA, rNDC

Emulex OneConnect OCm14104-U1-D, 4-port 10GbE SFP+ CNA, rNDC

$527.81

DELL storage LTO-6-200 External (01Yr ProSupport)

DELL storage LTO-6-200 External Tape: 2M, 6GB SAS cable/ non Media Cartridge for LTO6/ 01 Cleaning Tape Cartridge/ 01Yr ProSupport.

$2,435.49

DELL storage LTO-6-200 External (03Yr ProSupport)

DELL storage LTO-6-200 External Tape: 2M, 6GB SAS cable/ non Media Cartridge for LTO6/ 01 Cleaning Tape Cartridge/ 03Yr ProSupport.

$2,880.96

Dell(TM) Cleaning Tape Cartridge (1-Pack) for LTO with Barcode Labels (1 Year Warranty)

Dell(TM) Cleaning Tape Cartridge (1-Pack) for LTO with Barcode Labels (1 Year Warranty)

$85.77

Dell(TM) Media Tape Cartridge for LTO6 (1 Year Warranty)

 

Dell(TM) Media Tape Cartridge for LTO6 (1 Year Warranty)

$59.38