Dell

Dell Inc là một công ty đa quốc gia của Hoa Kỳ về phát triển và thương mại hóa công nghệ máy tính có trụ sở tại Round Rock, Texas, Hoa Kỳ. Dell được thành lập năm 1984 do chủ quản gia Michael Dell đồng sáng lập. Wikipedia
Giám đốc điều hành: Michael Dell (31 thg 1, 2007–)
Trụ sở: Round Rock, Texas, Hoa Kỳ
Nhà sáng lập: Michael Dell
Thành lập: 1 tháng 2, 1984, Austin, Texas, Hoa Kỳ
Xem dạng Danh sách Thu gọn
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Dell PowerEdge T30 Mini Tower E3-1225 v5

 • Intel® Xeon® E3-1225 v5 3.3GHz, 8M cache, 4C/4T, turbo (80W)
 • 8GB UDIMM, 2400MT/s, Single Rank, x8 Data Width
 • 1TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 3.5in Cabled Hard Drive
 • Intel Rapid Storage Controller 12.0 SATA 6Gb/s (RAID 0,1,5,10)
 • Intel I219-LM GbE LAN 10/100/1000 1-port
 • 4 x 3.5” Non Hot-Plug SATA, SSD drives
 • SATA DVD +/-RW
 • 290W power supply
 • Mini tower
 • Warranty: 3 Year ProSupport and NBD On-site Service
14.450.000 ₫

Dell PowerEdge T30 Mini Tower E3-1245 v5

 • Intel® Xeon® E3-1245 v5 3.5GHz, 8M cache, 4C/8T, turbo (80W)
 • 8GB UDIMM, 2400MT/s, Single Rank, x8 Data Width
 • 1TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 3.5in Cabled Hard Drive
 • Intel Rapid Storage Controller 12.0 SATA 6Gb/s (RAID 0,1,5,10)
 • Intel I219-LM GbE LAN 10/100/1000 1-port
 • 4 x 3.5” Non Hot-Plug SATA, SSD drives
 • SATA DVD +/-RW
 • 290W power supply
 • Mini tower
 • Warranty: 3 Year ProSupport and NBD On-site Service
18.500.000 ₫

Dell PowerEdge T30 Mini Tower G4400

 • Intel Pentium G4400 3.3GHz, 3M cache, 2C/2T, no turbo (54W)
 • 8GB UDIMM, 2400MT/s, Single Rank, x8 Data Width
 • 1TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 3.5in Cabled Hard Drive
 • Intel Rapid Storage Controller 12.0 SATA 6Gb/s (RAID 0,1,5,10)
 • Intel I219-LM GbE LAN 10/100/1000 1-port
 • 4 x 3.5” Non Hot-Plug SATA, SSD drives
 • SATA DVD +/-RW
 • 290W power supply
 • Mini tower
 • Warranty: 3 Year ProSupport and NBD On-site Service
11.200.000 ₫

Dell PowerEdge T130 Tower E3-1220 v6

 • Intel Xeon E3-1220 v6 3.0GHz, 8M cache, 4C/4T, turbo (72W)
 • 8GB UDIMM, 2400MT/s, Single Rank, x8 Data Width
 • 1TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 3.5in Hot-plug Hard Drive
 • S130, 6Gb/s SATA Software RAID - Windows Only ( RAID 0,1,5,10 )
 • On-Board LOM 1GBE Dual Port (BCM5720 GbE LOM)
 • iDRAC8 Express (default)
 • 4 x 3.5” Non Hot-Plug SATA/ SSD drives
 • DVD ROM, SATA, Internal
 • Single, Cabled Power Supply, 290W
 • NEMA 5-15P to C13 Wall Plug, 125 Volt, 15 AMP, 10 Feet (3m), Power Cord
 • Mini tower
 • Warranty : 3 Year ProSupport and NBD On-site Service
21.600.000 ₫

Dell PowerEdge T130 Tower E3-1225 v5

 • Intel® Xeon® E3-1225 v5 3.3GHz, 8M cache, 4C/4T, turbo (80W)
 • 8GB UDIMM, 2400MT/s, Single Rank, x8 Data Width
 • 1TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 3.5in Hot-plug Hard Drive
 • S130, 6Gb/s SATA Software RAID - Windows Only ( RAID 0,1,5,10 )
 • On-Board LOM 1GBE Dual Port (BCM5720 GbE LOM)
 • iDRAC8 Express (default)
 • 4 x 3.5” Non Hot-Plug SATA/ SSD drives
 • DVD ROM, SATA, Internal
 • Single, Cabled Power Supply, 290W
 • NEMA 5-15P to C13 Wall Plug, 125 Volt, 15 AMP, 10 Feet (3m), Power Cord
 • Mini tower
 • Warranty : 3 Year ProSupport and NBD On-site Service
22.800.000 ₫

Dell PowerEdge T130 Tower E3-1245 v5

 • Intel® Xeon® E3-1245 v5 3.5GHz, 8M cache, 4C/8T, turbo (80W)
 • 8GB UDIMM, 2400MT/s, Single Rank, x8 Data Width
 • Hard Drive : None 3.5-inch
 • S130, 6Gb/s SATA Software RAID - Windows Only ( RAID 0,1,5,10 )
 • On-Board LOM 1GBE Dual Port (BCM5720 GbE LOM)
 • iDRAC8 Express (default)
 • 4 x 3.5” Non Hot-Plug SATA/ SSD drives
 • DVD ROM, SATA, Internal
 • Single, Cabled Power Supply, 290W
 • NEMA 5-15P to C13 Wall Plug, 125 Volt, 15 AMP, 10 Feet (3m), Power Cord
 • Mini tower
 • Warranty : 3 Year ProSupport and NBD On-site Service
23.600.000 ₫