IBM

Xem dạng Danh sách Thu gọn
Xếp theo
Hiển thị trên trang

IBM TS2250 Tape Drive Model H5S (6160S5E)

 • One TS2250 (half-high LTO Ultrium 5) SAS Tape Drive
 • One universal cleaning cartridge
 • Warranty information
 • Documentation CD that includes Setup, Operator, and Service Guide
Gọi để biết giá

IBM TS2260 Tape Drive Model H6S (6160S6E)

 • One TS2260 (half-high LTO Ultrium 6) SAS Tape Drive
 • One universal cleaning cartridge
 • Warranty information
 • Documentation CD that includes Setup, Operator, and Service Guide
Gọi để biết giá

IBM TS2270 Tape Drive Model H7S (6160S7E)

 • One TS2270 (half-high LTO Ultrium 7) SAS Tape Drive
 • One universal cleaning cartridge
 • Warranty information
 • Documentation CD that includes Setup, Operator, and Service Guide
Gọi để biết giá